About IMD | Despre IMD

Founded in 1972, IMD International Search Group is one of the top 30 executive search organizations in the world (Hunt Scanlon 2019 ranking), with offices located in major markets and business centers around the world, providing instant access to a the base of world-class executive candidates.

Operating through a matrix-type structure and organized according to geographical and industrial specialization, IMD International Search Group is ideally designed to meet the talent acquisition requirements of those organizations that want to acquire and retain high-impact executives.

Our executive search professionals, many of whom have held leadership positions in the industries they now serve, conduct hundreds of high-level searches for clients around the world each year.

Our clients, whether they are from "Fortune 500", medium-sized companies, family businesses or small start-ups with venture capital, global or local, benefit greatly from this structure, because we have access to the most relevant resources and relationships wherever they exist.

Fondată în 1972, IMD International Search Group este una dintre cele mai bune 30 de organizații de executive search la nivel mondial (clasament Hunt Scanlon 2019), cu birouri implentate pe piețele majore și in centrele de afaceri din întreaga lume, oferind acces instantaneu la o baza de candidati de talie executivă de nivel mondial.

Funcționând printr-o structură de tip matricial și organizată in functie de specializarea geografică și industrială, IMD International Search Group este ideal conceput pentru a satisface cerințele de achiziție de talente ale acelor organizații care doresc să achiziționeze și să păstreze directori cu impact ridicat.

Profesioniștii noștri în executive search, dintre care mulți au deținut funcții de conducere în sectoarele industriei pe care le deservesc acum, efectuează sute de căutări la nivel înalt pentru clienți din întreaga lume în fiecare an.

Clienții noștri, indiferent dacă sunt din " Fortune 500 ", companii de dimensiuni medii, întreprinderi de familie sau mici start-up-uri cu capital de risc, globale sau locale, beneficiază foarte mult de această structură, deoarece avem acces la cele mai relevante resurse și relații oriunde ar exista.